Współpraca

I Ty możesz zostać mecenasem sztuki włączając się aktywnie w działania Fundacji lub wspierając ją materialnie.

Konto Fundacji: 59 1020 4900 0000 8402 3001 3653

Wpłaty gotówkowe w oddziałach Banku PKO BP S.A. na terenie całego kraju są zwolnione z opłat.

Fundacja stara się o status organizacji pożytku publicznego, co będzie możliwe – zgodnie z wymogami ustawy – po 2 latach jej działalności.