O NAS

Fundacja powstała z tęsknoty za sztuką prawdziwą, niosącą wartości i przesłanie.

Jej misję najlepiej oddaje myśl Andrzeja Osęki zawarta w książce Spojrzenie na sztukę (Wiedza Powszechna W-wa 1988):

Mam głębokie poczucie, że nigdy jeszcze sztuka nie była ludzkości tak potrzebna do ratowania jej duchowej egzystencji. Pragmatyczna, nastawiona na nieograniczony rozwój techniki cywilizacja współczesna potrzebuje sztuki jako czegoś, co dawałoby odpowiedzi na pytania, na jakie sama technika i nauka odpowiedzieć nie mogą. Chodziłoby, najogólniej mówiąc, o sprawy dotyczące sensu istnienia: jednostki, ludzkości. (…)

O latach ostatnich, jeśli chodzi o sztukę, powiedzieć można – w największym uproszczeniu – dwie sprzeczne, przeciwstawne prawdy. Są to lata niebywałego zamętu, szamotaniny, gwałtownych ataków na sztukę we wszelkich jej przejawach i lata powierzchownych zachwytów wszelkimi formami sztuki, uważanymi dotąd za chorobliwe, fałszywe.

Z drugiej jednak strony wrasta ciśnienie społeczne wokół spraw sztuki, czy może raczej: przybywa ludzi traktujących ją poważnie, jako coś niezbędnego w życiu, starających się dotrzeć do takich dzieł, takich manifestacji artystycznych, które powiedzą im o świecie już nie prawdy doraźne, przemijające, lecz te, które można by nazwać wiecznie aktualnymi.”

Misją Fundacji jest przywrócenie instytucji mecenatu sztuki.

Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności związanej z promowaniem i tworzeniem sztuki, znajdującej swoje korzenie w wartościach chrześcijańskich i odnoszącej się do nich.

Cel ten jest realizowany poprzez współpracę z instytucjami Kościoła Katolickiego, instytucjami społecznymi, administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym zadaniami Fundacji, inicjowanie i wspieranie wszelkich działań służących propagowaniu historii i tradycji oraz dorobku kulturalnego Polski, narodów Europy i świata, wyrosłego z korzeni chrześcijańskich, wiary i wartości Kościoła Katolickiego, aktywne uczestniczenie w intelektualnym i duchowym rozwoju społeczeństwa.

Fundacja zaprasza do współpracy artystów, pisarzy i ludzi sztuki, a także wszystkich, którzy bliskie są cele jej działania.